skip to Main Content

Draugija įsteigta 1991 metais ir nuo tada vienija šios specialybės atstovus Lietuvoje, rūpinasi jų rengimu, kvalifikacijos kėlimu ir etiška elgsena, specialybės vystymusi, šiuolaikinių gydymo metodų ir standartų diegimu, dalyvauja rengiant svarbius specialybę reglamentuojančius dokumentus, mokymo programas, deleguoja atstovus į tarptautines specialybines organizacijas ir visa šia veikla padeda užtikrinti kvalifikuotų ir kokybiškų Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos paslaugų teikimą šalyje.

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos specialistai gydo nudegimus ir įvairias traumas, teikia mikrochirurgijos pagalbą replantuodami galūnes, pirštus, atkurdami audinius po sužalojimų, ligų ar įgimtų trūkumų, operuoja pacientus sergančius onkologinėmis ligomis ar rekonstruoja jų metu atsiradusius defektus. Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos skyriai veikia visuose didžiuosiuose Lietuvios miestuose, o specialistai rengiami ir mokslo tyrimai atliekami universitetuose. Nemažą, nors ir ne pagrindinę specialybės dalį, sudaro kosmetinė chirurgija bei estetinės medicinos paslaugos.

Lietuvos Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija puikiai išvystyta, teikiamos paslaugos atitinka aukštus šiuolaikinius reikalavimus, Draugijos nariai yra pripažinti specialistai ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse, o šalies Plastinės chirurgijos klinikos sulaukia daug atvykstančių gydytis kitų šalių gyventojų.

Jeigu turėsite klausimų Draugijos valdybai ar nariams, susisiekite su Draugijos sekretoriatu adresu nurodytu Kontaktų skiltyje.