skip to Main Content

Lietuvos Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos draugija

Draugijos valdyba 2017 – 2020 m. (nuo 2017-03-31 iki 2020-03-31)

  • Pirmininkas (prezidentas) prof. Rytis Rimdeika
  • Sekretorius Mindaugas Kazanavičius
  • Iždininkė Marija Sakalauskaitė

Draugijos valdyba 2014 – 2017 m.

  • Pirmininkas (prezidentas) dr. Saulius Špokevičius
  • Sekretorė Rūta Ragelienė
  • Iždininkas Arūnas Jankauskas

Draugijos valdyba 2008 – 2014 m.

  • Pirmininkas (prezidentas) dr. Dainius Balčiūnas

Draugijos valdyba 2005 – 2008 m.

  • Pirmininkas (prezidentas) dr. Romualdas Balaišis

Draugijos valdyba 2002- 2005 m.

  • Pirmininkas (prezidentas) dr. Renaldas Vaičiūnas