Per trejus metus – dvigubai daugiau narių

2020 m. rugsėjį nuotoliniu būdu vykusiame visuotiniame Lietuvos Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos narių susirinkime priimti draugijai svarbūs veiklos sprendimai – išrinkti draugijos Valdybos ir Etikos komisijos nariai 2020-2023 metų kadencijai.

Remiantis balsavimo rezultatais, draugijos pirmininku išrinktas dr. Rokas Bagdonas, sekretoriumi – Darius Jauniškis, iždininke – Marija Sakalauskaitė.

Draugijos etikos komisijos nariais išrinkti Rytis Rimdeika, Vytautas Tutkus, Renaldas Vaičiūnas. Į Draugijos narius priimti Domantas Rainys, Gabrielė Latakaitė, Giedrė Stundžaitė – Baršauskienė, Indrė Sakalauskaitė ir Giedrė Uždavinytė – Šemetienė. Nuo 2021 metų Draugijos nario metinis mokestis padidintas iki 50 €.

Sveikiname visus naujai išrinktus ir džiaugiamės, kad nuo 2017 metų draugija išaugo nuo 22 aktyvių narių iki 41.

Draugija tapo aktyvi ir svarbi, sprendžiant specialybės klausimus, reguliariai organizavo posėdžius ir tarptautines konferencijas: 2018 m. gegužę Kaune įvyko Lietuvos Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos suvažiavimas, o po metų – Baltijos šalių Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos kongresas.

Draugijai užėmus aktyvią poziciją ir diskutuojant su kitų specialybių atstovais, pagaliau patvirtintas specialybės kompetencijos aprašas – gydytojo Norma. Šiuo metu vyksta diskusija dėl Plastinės chirurgijos paslaugų aprašo.

Spalio 12 dieną Klaipėdoje įvyko Lietuvos Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos draugijos spaudo ir įstatų perdavimas naujai išrinktai Draugijos valdybai.

Simboliška, kad draugijos centras šiuo metu persikėlė į Klaipėdą. Tai rodo, kad draugija yra demokratiška, rūpinasi visapusiu specialybės vystymų visoje Lietuvoje.

Naujoji draugijos Valdyba susisieks su draugijos nariais dėl artimiausios konferencijos, kuri planuojama 2020 lapkričio 27 dieną.

Labai tikėtina, kad ir šis draugijos renginys vyks nuotoliniu būdu. Draugija prašo visų narių bei besidominčiųjų draugijos veikla susisiekti su valdyba ir atnaujinti savo kontaktinius duomenis. Taip pat prašome teikti savo pasiūlymus dėl posėdžių tematikos, savo pranešimų temas.