Patvirtintas atnaujintas Etikos kodeksas

Kompetencija plastinės chirurgijos srityje siejama su aukštu medicinos etikos lygiu. Bendraujant su pacientais, kolegomis ir visuomene, mūsų draugijos nariai privalo laikytis Etikos kodekso reikalavimų. Kiekvienas narys yra asmeniškai atsakingas už savo veiksmus, žodžius ir už savo vardą.

Pasak Lietuvos plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos draugijos prezidento dr. Roko Bagdono, pagarba žmogaus orumui, pacientų pasitikėjimas – vieni pagrindinių medicinos tikslų.

Gydytojai turi nuolat gilinti profesines žinias ir meistriškumą, atskleisti savo profesinius pasiekimus ir atradimus pacientams bei  kolegoms. Taip pat naudotis tik mokslu pagrįstais gydymo metodais. Gydytojas turi teisę pasirinkti ką gydyti, tačiau atsiradus komplikacijoms po jo atliktos operacijos privalo suteikti būtinąją pagalbą ir kiek galėdamas rūpintis pacientu.

Su Etikos kodekso nuostatomis galite susipažinti čia. Plačiau>