Patvirtintas atnaujintas Etikos kodeksas

Kompetencija plastinės chirurgijos srityje siejama su aukštu medicinos etikos lygiu. Bendraujant su pacientais, kolegomis ir visuomene, mūsų draugijos nariai privalo laikytis Etikos kodekso reikalavimų. Kiekvienas narys yra asmeniškai atsakingas už savo veiksmus, žodžius ir už savo vardą.
1972 metais žengėme į ateitį, kai buvo įkurtas pirmasis Lietuvoje specializuotas plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos padalinys - Nudegimų skyrius Kauno medicinos institute.
Po dešimtmečio - 1982 metais Vilniaus Raudonojo Kryžiaus ligoninėje tuometinio mikrochirurgo doc. Mečislovo Vitkaus iniciatyvumo dėka įkurtas pirmasis Baltijos šalyse Rekonstrukcinės mikrochirurgijos skyrius.
1991 m. įsteigta mūsų Lietuvos plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos draugija.

Diskusija apie poliuretaninius implantus

Draugijos suvažiavime, vykusiame 2022 m. kovą,  plastikos chirurgas Tomas Budrius diskusijai pristatė pranešimą  „Poliuretaniniai implantai: indikacijos ir problemos“.
Draugijos suvažiavimo dalyviai, susipažinę su pranešimo turiniu, priėjo išvados, kad poliuretaninių implantų išskirtiniam vertinimui dar nėra pakankamai mokslinių ir praktinių įrodymų. 
Nuotoliniu būdu vykusiame visuotiniame Lietuvos Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos narių susirinkime priimti draugijai svarbūs veiklos sprendimai – išrinkti draugijos Valdybos ir Etikos komisijos nariai 2020-2023 metų kadencijai.
Remiantis balsavimo rezultatais, draugijos pirmininku išrinktas dr. Rokas Bagdonas, sekretoriumi – Darius Jauniškis, iždininke – Marija Sakalauskaitė.
Sveikiname visus naujai išrinktus ir džiaugiamės, kad nuo 2017 metų draugija išaugo nuo 22 aktyvių narių iki 41.